پیروز خواهی شد اگر بکوشی

چقدر خواندن همین چند خط ریتم ضربان قلبم رو تغییر داد:

مبادا که رویاهایت را فرو گذاری

می دانم، برآنی که کار را به پایان بری

شاید دیریاب باشد و بسیار دشوار،

شاید بفرسایی و بخواهی رها کنی،

گاه تردید کنی که به این همه می ارزد؟

اما من به تو ایمان دارم،

و ندارم هیچ تردیدی،

که

پیروزخواهی شد

اگر بکوشی

آماندا پیرس

/ 0 نظر / 13 بازدید